Lidmaatschap

seniorlidmaatschap
Een lid is senior vanaf het jaar waarin hij of zij 18 jaar wordt. Een seniorlid krijgt de standaard KNLTB pas met het opschrift Senior. De eigenaar van deze pas is gerechtigd alle dagen van de week, van 09.00 - 23.00 uur te spelen. Tevens is de eigenaar van de pas gerechtigd mee te spelen met KNLTB toernooien zoals vermeld in de toernooiagenda van Rotterdam e.o., maar ook buiten Rotterdam. Daarnaast is de eigenaar gerechtigd om voor Los Amigos uit te komen in een door de KNLTB georganiseerde competitie

juniorlidmaatschap
De eigenaar van deze pas is gerechtigd alle dagen van de week, van 09.00 - 19.00 uur te spelen op alle banen en 's avonds en in de weekenden op de banen die op het afhangbord gemarkeerd zijn met J(jeugd) of O(open). Een juniorlid krijgt de standaard geen KNLTB pas en is daarom niet gerechtigd mee te spelen met KNLTB toernooien zoals vermeld in de toernooiagenda.

daglidmaatschap
De eigenaar van deze pas is gerechtigd  om  van maandag t/m vrijdag, van 9.00 - 1900 uur te spelen. Dagleden mogen uitsluitend deelnemen aan Los Amigos activiteiten die vallen binnen het tijdsblok van maandag t/m vrijdag, van 09.00 - 18.00 uur. Als uitzondering geldt de Clubkampioenschappen en door de vereniging georganiseerde gezelligheids toernooien. Een daglid krijgt geen KNLTB pas en is daarom niet gerechtigd om voor Los Amigos uit te komen in een door de KNLTB georganiseerde competitie. Willen leden deelnemen aan de competitie, open toernooien en aan de rackettrekavonden, dan is een volwaardig lidmaatschap (inclusief lidmaatschap KNLTB) vereist.

introducé
Ieder lid van Los Amigos kan iemand introduceren gedurende een dagdeel. Dit moet wel worden gemeld bij één van de bestuursleden, bij voorkeur het secretariaat.
Een en dezelfde persoon mag maximaal 3x per seizoen geïntroduceerd worden.
Een dagdeel bestaat uit: 1. van 09.00 - 13.00 uur, 2. van 13.00 - 18.00 uur.
Het introduceren van een speler tijdens de avonduren is uitsluitend mogelijk na overleg met iemand van het bestuur. Introduceren kost 5 Euro per persoon.


De contributies voor de verschillende lidmaatschapsvormen zijn als volgt :

Senioren  
zij die in het betreffende verenigingsjaar de 18 jarige leeftijd bereiken (inclusief lidmaatschap KNLTB)
het 1e jaar van lidmaatschap wordt u vrijgesteld van bardiensten
Eur. 100 ( 1e jaar)

daarna de volgende jaren
(inclusief lidmaatschap KNLTB)

Eur. 185
Junioren
 
Zij die in het verenigingsjaar de leeftijd van 7 tot en met 11
jaar bereiken (exclusief lidmaatschap KNLTB)
Eur.   50
Zij die in het verenigingsjaar de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar bereiken (exclusief lidmaatschap KNLTB)                     
Eur.   75
Dagleden  
overdag op werkdagen tot 19.00 uur,
exclusief lidmaatschap KNLTB                                             
Eur.  140

Donateurs 20 Euro (minimaal)

OPZEGGING LIDMAATSCHAP
Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of via >>email geschieden via het secretariaat van de vereniging, en wel voor 1 november voorafgaand aan het jaar dat men geen lid meer wenst te zijn.

Leden administratie
Pauline Utens
Emmastraat 16
3134 Vlaardingen
Aanmelden voor lidmaatschap
Klik >>hier voor het aanmelden voor een lidmaatschap bij de vereniging


Per 30 maart is Ron Rietkerken onze vaste clubtrainer.
Voor informatie over tennislessen kun je via >> deze link contact met Ron opnemen

 

 

 

 

 

 

naar boven

Tennisvereniging LOS AMIGOS Prins Bernhardlaan 123, 3116 HH Schiedam telefoon: 010-7506427. secretariaat@tvlosamigos.nl

© www.riakers.nl